zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klimatické změny

Proč dusík není skleníkovým plynem, ale vodní pára ano?
Skleníkový plyn je takový plyn, který účinně absorbuje infračervené záření vyzařované od povrchu Země (jedná se o odraz/rozptyl slunečního záření dopadlého na Zem)... Absorbované záření je poté molekulami skleníkových plynů opětovně emitováno (s drobnou změnou vlnové délky), a to stochasticky všemi...
15. března 2020
Proč dusík není skleníkovým plynem, ale vodní pára ano?
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí