zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Připomínková řízení

25. srpna 2021
Legislativa
3. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní...

Pět červnových metodických pokynů MŽP k odpadům

13. července 2021
Legislativa
Odpady
Novou vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady zatím nemáme. Na druhou stranu MŽP vydalo v průběhu června sérii dalších metodických pokynů k odpadům. Mezi ty podstatné patří např. metodický pokyn k zajištění třídění odpadů ve firmách, pokyn k obsahu provozních...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

7. července 2021
Legislativa
Pitná voda
Voda
Citace: 244/2021 Sb. Částka: 104/2021 Sb. Na straně (od-do): 2466-2534 Rozeslána dne: 30. června 2021 Druh předpisu: Vyhláška ...

WEBINÁŘ na téma nové odpadové vyhlášky s jejím spoluautorem

29. června 2021
Legislativa
Odpady
V příštích měsících dojde na české odpadové scéně k dalším podstatným změnám. Vyjde dlouho očekávaná vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Bez nadsázky ji lze označit jako jednu z nejdůležitějších legislativních událostí letošního roku. Vyhláška totiž...

Aktuálně - Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

22. června 2021
Chemické látky
Legislativa
 Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 14. 6.2021). Nařízení...

Stát otevřel dveře biometanu v dopravě, chybí ale legislativa

21. června 2021
Doprava
Energie
Legislativa
Konec dotací na nákup autobusů poháněných stlačeným zemní plynem vypadá pro dopravce jako nepříjemná zpráva. Ve skutečnosti se pro ně otvírá cesta k širokému využívání biometanu. A to je bezesporu dobrá zpráva nejen pro ně, ale i v širším smyslu. Biometan...

Prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady už klepe na dveře

18. června 2021
Legislativa
Odpady
Legislativní proces dlouho očekávané vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se už chýlí ke konci. Prošla meziresortním připomínkovým řízením a dne 9. 6. 2021 byla předložena k projednání Legislativní radě vlády. Očekává se, že účinnosti nabyde v červenci...

Vyhláška k podrobnostem nakládání s odpady v Legislativní radě vlády

15. června 2021
Legislativa
Odpady
Dne 9.6.2021 byla v systému VeKLEP zveřejněna poslední verze vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady po zapracování všech připomínek a ke schválení Legislativní radou vlády. Kompletní materiál včetně poslední verze návrhu nejdůležitější...

Odpovědi MŽP na odborné dotazy ČAOH k jednotlivým částem nové odpadové legislativy

2. června 2021
Legislativa
Odpady
 Nový odpadový zákon je účinný od ledna a povinné osoby, tedy obce, města i firmy, postupně mění své dosavadní systémy tak, aby splňovaly požadavky nové legislativy. V tomto procesu se v praxi objevuje mnoho otázek ke správnému výkladu a aplikaci nových ustanovení. V...

Sněmovna schválila nový stavební zákon, který má urychlit stavební řízení

 Sněmovna dnes schválila nový stavební zákon. Má nahradit dosavadní zákon z roku 2006 a má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od něj mimo jiné slibuje, že zajistí dodržování stanovených lhůt. Cílem MMR také je, aby občan...

Rada se dohodla s Parlamentem na podobě klimatického zákona

Zástupci Rady a Evropského parlamentu dosáhli prozatímní politické dohody ohledně podoby evropského klimatického zákona, jehož hlavním cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 55 % do roku 2030...

Nejnovější materiály v připomínkovém řízení

9. dubna 2021
Legislativa
Voda
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona Ministerstvo životního prostředí Čj. OVA: Čj. předkladatele: MZP/2021/410/244 ...

Novela vodního zákona reagující na havárii na Bečvě je v připomínkovém řízení

9. dubna 2021
Legislativa
Voda
Ministerstvo životního prostředí ještě před velikonočními svátky poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu vodního zákona, která reaguje na loňskou, rozsáhlou zářijovou havárii na Bečvě. Ta ukázala, že v případě velkých havárií současná právní...

Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

17. března 2021
Legislativa
Příroda
Citace: 124/2021 Sb. Částka: 46/2021 Sb. Na straně (od-do): 1007-1027 Rozeslána dne: 10. března 2021 Druh předpisu: Nález Autoři...

Metodické sdělení MŽP k platbě poplatků za komunální odpad dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Odbor odpadů MŽP informuje prostřednictvím sdělení o možnostech placení poplatků za komunální odpad. Stáhněte si... Metodické sdělení (PDF, 238 kB)

Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech - ukončení odpadového režimu

4. března 2021
Legislativa
Odpady
Ministerstvo průmyslu a obchodu s účinností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v případě ukončení odpadového režimu vydává vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo...

Legislativa ochrany přírody - připomínková řízení

 9. Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Návrh vyhlášky Ministerstvo životního prostředí Čj. OVA: Čj. předkladatele: MZP/2021/410/127 Aktualizováno: 15.2.2021 ...

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

  Citace: 50/2021 Sb. Částka: 24/2021 Sb. Na straně (od-do): 602 Rozeslána dne: 12. února 2021 Druh předpisu: Zákon Autoři...

Kraje nedostanou část poplatku z těžby, Sněmovna to odmítla

11. února 2021
Geologie
Legislativa
 Kraje postižené těžbou uhlí nedostanou část výnosu z poplatku z vytěžených nerostů, který si dál budou dělit stát a obce. Sněmovna dnes návrh Senátu odmítla. Opětovně schválila původní verzi novely horního zákona, která těžebním firmám prodlouží lhůtu na...
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
6
10. 2021
6.10.2021 - Seminář, školení
České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí