zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Aplikace Scan4Chem odhalí škodlivé látky v domácnostech

15. listopadu 2020
Chemické látky
Zdraví
Přímo u sebe doma si může každý otestovat vybavení domácnosti na obsah toxických látek pomocí mobilního telefonu. Scan4Chem (1) po naskenování čárového kódu okamžitě upozorní, zda třeba naše hračky, oblečení, boty, nábytek nebo elektronika obsahují zdraví škodlivé...

Za výbuchem v Hamru bylo porušení pravidel likvidace chemikálií

 Znalecké posudky z oboru chemie potvrdily, že příčinou loňského výbuchu v areálu firmy Purum na Českolipsku bylo nedodržení technologického postupu při likvidaci chemických látek. Z posudků také vyplynulo, že pracovníci firmy hrubě porušovali zásady bezpečnosti práce,...

Nové záměry na omezení látek a odložení návrhů na omezení olova a rozpouštědel DMAC/NEP

5. listopadu 2020
Chemické látky
Zdraví
 Záměry na omezení bisfenolu A a podobných bisfenolů a dále PFAS v hasicích pěnách byly předloženy 1. října 2020. Návrhy na omezení jsou očekávány 1. října 2021 (zveřejněno ECHA 7. 10. 2020). Nové záměry na omezení Německo předložilo záměr omezit uvádění na...

Bylo zjištěno, že 23 % dovezených výrobků není v souladu s REACH a CLP

 Projekt fóra ECHA zjistil, že pětina kontrolovaných výrobků dovezených do EU nevyhovuje REACH a CLP. Některé výrobky obsahovaly nepovolená množství nebezpečných látek podléhajících v EU omezení, jiné byly nesprávně označeny (zveřejněno ECHA 24. 9. 2020). ...

Databáze SCIP bude spuštěna koncem října

Poslední týden v říjnu bude formálně otevřena databáze SCIP pro předložení oznámení za účelem splnění zákonné povinnosti podle rámcové směrnice o odpadech. Povinnost bude platit od 5. 1. 2021 (zveřejněno ECHA 30. 9. 2020). SCIP je databáze, která byla zřízena...

Výbory ECHA se vrátily k omezení více než 1 000 chemických látek senzibilizujících kůži používaných v oděvech a jiných výrobcích

12. října 2020
Chemické látky
Zdraví
 SEAC podporuje návrh Francie a Švédska omezit používání látek senzibilizujících kůži v oděvech, obuvi a dalších předmětech. Zabrání to vzniku kožních alergií. Očekávané přínosy společností v EU budou nejméně 708 milionů EUR ročně (ECHA 22. 9. 2020).SEAC...

Pokyny k příloze VIII nařízení CLP jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích EU

12. října 2020
Chemické látky
 Aktuální verze Pokynů k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP je nyní k dispozici ve 23 jazycích EU. Příští aktualizace těchto pokynů bude obsahovat také změny, které přinesla druhá novelizace přílohy...

RoHS: Vyhlášení dalších dvou novel nařízení vlády ve Sbírce zákonů

10. září 2020
Chemické látky
Legislativa
V tomto roce byly vyhlášeny další dvě novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jde o nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a o nařízení vlády č. 344/2020 Sb....

ČOI kontrolovala dodržování zákona při prodeji barev či ředidel

 Více než tři desítky pokut za 58.500 korun uložila Česká obchodní inspekce (ČOI) při kontrole prodeje výrobků obsahujících těkavé organické látky a sloučeniny. Inspektoři se při ní zaměřili na výrobky jako jsou barvy, laky, ředidla, rozpouštědla nebo benzínové...

Třetina dětí na světě má rizikovou hladinu olova v těle

 Zdraví třetiny dětí na světě ohrožuje vysoký obsah olova v krvi, tvrdí nová studie provedená Dětským fondem OSN (UNICEF) a organizací Pure Eearth. Problém je palčivý především v rozvojových zemích, ve kterých není dostatečně regulováno bezpečné...

Inspektoři EU zkontrolují spotřebitelské výrobky kvůli nebezpečným látkám

30. července 2020
Chemické látky
Zdraví
 Hlavní projekt fóra o prosazování plánovaný na rok 2022 (REF-10) se zaměří především na integrované kontroly spotřebních výrobků. Bude kontrolováno dodržování povinností podle různých právních předpisů týkajících se především předmětů, ale také...

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

24. července 2020
Chemické látky
Zdraví
ECHA zařadila na Kandidátský seznam 3 látky toxické pro reprodukci a jeden endokrinní disruptor. Kandidátský seznam nyní obsahuje 209 látek (zveřejněno ECHA 25. 6. 2020). Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC), které mohou mít vážný...

Bisfenol A v termografickém papíru je postupně nahrazován bisfenolem S

22. července 2020
Chemické látky
 Předpokládá se, že do roku 2022 bude 61 % veškerého termografického papíru v EU na bázi bisfenolu S (BPS) - zveřejněno ECHA 18. 6. 2020 Na žádost Evropské komise ECHA od roku 2017 monitoruje vývoj v oblasti termopapíru na trhu EU, ale především nahrazení...

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ke změně přílohy II nařízení REACH

21. července 2020
Chemické látky
Nové nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bylo zveřejněno v Úředním věstníku 26. 6. 2020. Evropská komise zveřejnila nařízení, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006...

Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH

20. července 2020
Chemické látky
 Dne 15.6.2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 188 I zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení...

Výbory ECHA podporují omezení silikonových látek ve výrobcích pro spotřebitele a profesionální uživatele

7. července 2020
Chemické látky
Zdraví
 Bylo zveřejněno konsolidované stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k omezení používání cyklosiloxanů D4, D5 a D6 (zveřejněno ECHA 3. 6. 2020). Látky...

Resorcinol nebyl identifikován jako látka vzbuzující mimořádné obavy

3. července 2020
Chemické látky
Zdraví
 Výbor členských států (MSC) neodsouhlasil identifikaci resorcinolu jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) vzhledem k jeho vlastnostem narušujícím endokrinní systém. Konečné rozhodnutí učiní Evropská komise (zveřejněno ECHA 16. 6. 2020). Na červnovém jednání...

Výbory ECHA doporučují omezení podskupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylované látky)

2. července 2020
Chemické látky
Zdraví
 Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) podpořil návrh Norska omezit používání kyseliny perfluorohexan-1-sulfonové (PFHxS), aby se zabránilo jejímu používání jako náhrady za látku PFOA, která bude od července zakázána (zveřejněno ECHA 17. 6. 2020). Na svém...

Zrychlení zavádění regulačních opatření pomocí seskupování látek s podobnou chemickou strukturou

10. června 2020
Chemické látky
 Ve druhé zprávě o integrované regulační strategii podává ECHA přehled o pokroku v řešení problematických látek a ,,mapování chemického vesmíru". Je zde doporučení úřadům a průmyslu ohledně řízení rizik chemických látek (zveřejněno ECHA 13. 5. 2020). V roce...

V roce 2019 bylo zkontrolováno o 50 % více dokumentací kvůli dodržování kontroly souladu

30. dubna 2020
Chemické látky
 V roce 2019 zvýšila ECHA o 50 % počet kontrol dokumentací. Byly vyžádány informace k objasnění dlouhodobých účinků chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí, pokud nebylo zřejmé, zda je jejich použití bezpečné (zveřejněno ECHA 26. 2. 2020). ...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí