zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČAOH - Aktuality z odpadové legislativy

14.04.2014
Odpady
Firemní ekologie
Legislativa
ČAOH - Aktuality z odpadové legislativy

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o několika aktuálních změnách legislativy odpadového hospodářství.

Novela zákona o obalech

Ve Sbírce zákonů byl dne 7. 4. 2014 vyhlášen zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

Hlavní obsahové změny:

  • Nahrazuje se znění přílohy č. 1 "Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal". Důvodem pro novelizaci byla nutnost transpozice směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice o obalech a obalových odpadech.

Smyslem nového znění přílohy č. 1 zákona o obalech je blíže objasnit 3 kritéria a uvést názorné příklady k těmto kritériím, na základě kterých má být jednoznačně stanoveno, zda se v konkrétním případě jedná o obal či nikoliv.

  • Nahrazuje se příloha č. 3 "Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu".

Procentuální míry recyklace a celkového využití pro obaly papírové a lepenkové, skleněné, plastové, kovové, dřevěné a prodejní určené spotřebiteli jsou stanoveny pro jednotlivá léta až do konce roku 2016.

Účinnost: Novela zákona o obalech nabývá účinnosti dnem vyhlášení - tedy 7. 4. 2014.

Novela je ke ztažení zde: sb62-2014.pdf [ 274 kB ]


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu - č. 64/2014 Sb.

Od 1. ledna 2014 je účinný zcela nový kontrolní řád - zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. V souvislosti s přijetím této obecné procesní normy však bylo nezbytné řešit speciální ustanovení upravující kontrolní postupy orgánů v řadě zvláštních zákonů, a tedy i v zákonech v oblasti ochrany životního prostředí.

Zákon č. 64/2014 Sb. tak mění např. zákon o odpadech (Část 48), zákon o obalech (Část 51) či zákon o integrované prevenci (Část 52).

Účinnost: Zákon č. 64/2014 Sb. nabývá účinnosti 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. 5. 2014.

Novela je ke ztažení zde: sb64-2014.pdf [ 1.15 MB ]

Členům ČAOH jsou aktuální znění platných předpisů k dispozici na neveřejné části webu (intranetu ČAOH) ve znění s barevným vyobrazením změn.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí