zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Infračervené topení

04.04.2008
Energie
Vytápění, zateplení
Infračervené topení

Tepelné vlny aneb Malý příběh o tepelných vlnách

 

TEPELNÉ VLNY - JINÁ DIMENZE VYTÁPĚNÍ

Už v roce 1800 William Herschel dokázal, že teplovlnné záření je dlouhovlnné záření, které přichází od slunce. Vychází z každého teplého tělesa a je schopno ohřát hmotu ve svém okolí. Obvykle teplá voda, plyn nebo elektrické topení předávají své teplo převážně konvekčně – teplé plochy předávají teplou energii prostřednictvím nosičů tepla (okolního vzduchu) do prostoru. Avšak rozhodující je podíl tepelného sálání pro pocit naplněného prostorového klimatu. Na tomto fyzikálním způsobu prostřednictvím vysokého podílu tepelných vln je založen princip kachlových kamen.

JE TEPLOVLNNÉ TOPENÍ VYNÁLEZEM DNEŠNÍ DOBY?

Ne. Topení na bázi tepelných vln je tak staré, jako člověkem používaný oheň, kámen, hlína a později kachlová kamna vydávající i v dnešní době pohodové teplo. Jako první centrální topení bylo známo hypokaustální topení Římanů. Pracovalo na bázi teplovlnného topení s ohledem na přírodní způsob života a zdravého bydlení. Přicházejí dlouho zapomenuté metody vytápění opět do naších domů a bytů v této moderní době? Nového na teplovlnném topném systému je způsob, jakým vznikají tepelné vlny. Za pomoci elektrické energie a speciálního karbonového vlákna, které je vyráběno pro kosmický průmysl je dosaženo zdravého, výhodného a energii šetřícího tepla.

proč je při teplovlnném topení lepší prostorové klima?

Protože není spotřebováván kyslík a ani prostorový vzduch není vysušen nebo spálen. Nedochází k žádnému spalování, při kterém je spotřebováván kyslík. Teplo vzniká prouděním elektrického proudu v nekovovém vodiči, který je uzavřen ochrannou izolací nosného plata. Vzduch se nevysušuje, neboť tepelnou deskou vydané tepelné vlny procházející vzduchem aniž by změnily fyzikální stav.

proč panuje všeobecná skepse, že teplovlnné topení není schopno vydávat dostatečné teplo?

Protože mnozí mají důvěru jen v to, že pocit tepla a chladu závisí sám o sobě na teplotě okolního vzduchu. Toto je zcela mylné. Příklad z přírody to dokazuje: Lyžař a horolezec nemrznou ani v tom případě, že jsou obklopeni mrazivým a studeným vzduchem. Důvod: Jsou obaleni tepelnými vlnami, které vycházejí přímo ze slunce nebo z okolí, které je schopno tyto paprsky reflektovat (sníh, kameny, země atd.).

jaké jsou nedostatky topného systému, který pracuje na principu cirkulace vzduchu?

Některé mají zcela povážlivé důsledky na zdraví (vyschlý spálený vzduch, zvířený prach, horká hlava, studené nohy aj.) Všechny systémy, které převážně ohřívají vzduch (tzv. černé teplo), pracují na principu cirkulace vzduchu. Vzduch je ohříván, stoupá vzhůru a poté je doprovázen studeným vzduchem, který následně je zase ohříván, čímž dochází ke koloběhu. Tímto způsobem je možno prostor vytápět. Čím je vyšší teplota vzduchu, tím dochází k většímu úbytku vlhkosti a k větší vířivosti domácího prachu, pylu, bakterií atd., které jsou zachyceny proudy vzduchu a rozmísťovány do celého prostoru. Následky: Vysoká teplota vzduchu, suché a znečištěné prostorové klima, které se odráží negativně na našem organismu a pohodě.

Jak tyto následky zmírnit, závisí od bytových podmínek a následné spotřeby elektrické energie. Ještě daleko horší je to v případě, kdy je používán ventilátor. Nejen že vířivost prachu a úbytek vlhkosti se mnohonásobně zvyšují, ale také vysoká provozní teplota přístroje může domácí prach přeměnit např. částečně v saze a ty následně vpravit do prostoru. Též vznikají teplotní diference mezi podlahou a stropem někdy až o 10 °C a mnozí z nás mají proto stále pocit studených nohou.

jsou tepelné vlny dražší než černé teplo?

Naopak! Tepelné vlny jsou levnější, neboť při nich teplota vzduchu může být podstatně nižší, např. nárůst tepla pod stropem odpadá.Srovnání tepelných systémů

proč teplovlnné topení?

Ušetří víc jak 50% nákladů na elektrickou energii.

Tepelné vlny působí stejně jako sluneční paprsky, neboť teplovlnné topení zahřívá pevná tělesa v prostoru a ne vzduchovou masu. Příjemné teplo je okamžitě tam, kde je vyžadováno.

Ostatní systémy ohřívají vzduch, který následně cirkuluje. Efekt: nahoře rychlé teplo a dole zůstává chladno. Pří použití teplovlnného topení může být prostorový vzduch o 2 až 4 °C snížen při zachování stejného pocitu tepla. Proti tomu olejové radiátory spotřebují přibližně o 50% více elektrické energie.

Je jednoduše zdravější vytápět tepelnými vlnami: nedochází zde ke spalování drobných částeček prachu, které by později jako nepatrné částečky sazí zatěžovaly organizmus. U teplovlnného topení nedochází k žádné cirkulaci drobných částeček prachu, topení pracuje nehlučně.

Vzhled a úspora místa: nepatrná prostorová hloubka dovoluje místo šetřící začlenění. Po stranách není vyžadován ne větší prostor jak 60 centimetrů, od kterého mohou být umístěny předměty. Budou li akumulační kamna nahrazeny teplovlnným topením, získáme prostor cca 1 m2 srovnatelný s akumulačními kamny a příkonem 6 kW.

nejlepší topení

je Slunce, které nám dává prostřednictvím tepelných vln životně důležitou energii. Tepelné vlny procházejí vzduchem a po dopadu na zem se přemění v tepelnou energii, tím zahřívají Zemi a lidi. Možnost docílení toho, jak tento přírodní efekt přenést do bytových prostor, byl dokázán dlouholetou výzkumnou prací na vývoji teplovlnného topení.

teplovlnné topení

předává okamžitě energii dále bez využití mezičlánku. Tepelné vlny jsou dlouhovlnné vlny mezi 7 až 9 mikrony. Jejich vlnová délka je identická se slunečním zářením. Jsou zapotřebí k tomu, aby přes 90% znatelného tepla bylo přeměněno v energii, která je schopna uložit teplo v pevných tělesech a okolí.

zdravé tepelné vlny

vznikají okamžitě, jsou citelné po zapnutí tepelného přístroje a ohřívají všechna pevná tělesa nacházející se v prostoru. Tento efekt je možno najít např. na horách, zde se při slunečním záření dostavuje pocit tepla i při minusových teplotách.

proč teplovlnné topení

Je zde příjemné teplo. Faktory zdraví: vzduch zůstává čistý, nedochází zde k převalování vzduchu ani k běžnému spalovacímu procesu, při kterém je spotřebováván kyslík. Nedochází k tepelným ztrátám větráním a následnému spalování částeček prachu v saze. Není nutné zvlhčování vzduchu. Teplovlnné topení je nejlepší alternativou k vytvoření příjemného a zdravého prostorového klimatu, zvláště pro všechny lidi, kteří trpí alergiemi na prach, nebo velmi citlivě reagují na veškeré škodliviny ve vzduchu.

neuveřitelná úspora energie

Úspora teplovlnným topením je dosahována tím, že prostorová teplota proti běžným tepelným systémům, při zachování stejného pocitu tepla, může být snížena o 2 až 4 °C. Pocit „je zde příjemné teplo“ je zachován i přes nízkou teplotu v daném místě. Teplo se rozděluje konstantně do celého prostoru. Teplovlnné topení vydává okamžitě teplo bez náběhových ztrát. Topné panely poskytují neuvěřitelnou úsporu energie - až 50% oproti plynovému vytápění a 3 x větší úsporu oproti přímotopům. Použití teplovlnného topení je možné ve všech typech prostorů.

Zdroj: http://www.solarsystems.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí