zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k podpoře recyklace v ČR

25.09.2020
Odpady
Recyklace
Odpovědi na dotazy Hospodářských novin k podpoře recyklace v ČR

Redakce Hospodářských novin oslovila Petra Havelku z České asociace odpadového hospodářství s dotazy ohledně kapacit recyklace v České republice a její nutné podpory, ohledně toho, zda jsme připraveni jako stát splnit závazné cíle Evropské unie, či zda více odpadů dovážíme nebo exportujeme, apod.

Plné znění dotazů HN a odpovědí Petra Havelky je dispozici níže v textu

Hospodářské noviny - Na jaké úrovni je podle vás v ČR využívání a zpracování odpadů jako suroviny? Co umíme a co se ještě musíme naučit?

V rámci EU máme v ČR velmi dobrý systém třídění odpadů do barevných kontejnerů, který tu spolu s obcemi rozvíjíme již přes 20 let. U obalových odpadů jsme dokonce mezi pěti nejlepšími státy. Systém má velmi dobré výsledky, ale ve vztahu k budoucím recyklačním cílům EU je nezbytné jej dále rozvíjet a intenzifikovat. Máme tu i řadu kvalitních zpracovatelských kapacit. Recyklační firmy by uměly technicky recyklovat prakticky cokoli, problém je však v ekonomice procesů a surovin. Chybí tu systémová podpora recyklace. Není tady dostatečná poptávka po recyklovaných produktech a recyklátech. To je hlavní problém. EU doporučuje členským státům, aby recyklaci podpořily. U nás v tom bohužel zatím stát mnoho neučinil. A to je škoda.

Hospodářské noviny - Kolik tuzemského odpadu využíváme v porovnání s tím, kolik odpadu-suroviny se k nám doveze? Dostává například přednost odpad ze zahraničí a proč?

Myslím, že z hlediska recyklace to není to nejpodstatnější. I když nějakými čísly stát samozřejmě disponuje. Je to navíc rozdílné u jednotlivých komodit. Klíčové však je, že v EU je otevřený trh zboží a služeb. Stejně je tomu i u odpadů pro recyklaci, tedy odpadů jako surovin. Je to dobře, že se odpady využívají/recyklují i přeshraničně, protože to v rámci celé EU přispívá k postupnému navyšování recyklace. V rámci ČR by samozřejmě pomohlo, pokud by stát recyklaci podporoval. Přidaná hodnota druhotných surovin by více zůstávala zde. Ale to závisí opět zejména na nastavení poptávky po produktech recyklace a tedy i na podmínkách, které v ČR recyklace má.

Hospodářské noviny - Česko by mělo za 10 let recyklovat veškerý komunální odpad až z 60 %. Máme k tomu nakročeno? Nebo co by se mělo změnit?

Ke splnění cílů EU máme jako ČR v roce 2035 do recyklace ročně přesouvat o 1 400 000 tun komunálních odpadů více než nyní. Ke schválení se blíží zcela nový odpadový zákon z dílny MŽP. To, zda k cíli recyklace máme nakročeno, se dá pozorovat zejména ze zaměření a počtu připravovaných projektů, které vycházejí z nastavení nového zákona. Je již mediálně známé, že projekty na recyklaci komunálních odpadů se prakticky nepřipravují, recyklační linky byly dány zpět do šuplíků. Zákony recyklaci nepodporují a investoři se samozřejmě musí chovat racionálně. V reálu vidíme spíše přípravu a konkrétní investice do energetického využití odpadů. Jedná se o více než 1 150 000 tun nové kapacity ke stávajícím 770 000 tun kapacity stávajících spaloven/ZEVO. Většina projektů je na neupravený směsný komunální odpad. Jak ČR naplní závazné recyklační cíle tedy zatím není jasné. Řada odborníků na to ve vztahu k nové odpadové legislativě opakovaně upozorňuje. V zákonech zcela chybí jakákoli podpora recyklace. Pozměňovací návrhy podporující recyklaci byly předloženy, vládní většina je ale odmítla.

Hospodářské noviny - Můžete uvést konkrétní příklady využití odpadu jako suroviny?

Ano, umíme dobře znovu využít či recyklovat většinu vytříděného skla - dělá se z něj znovu sklo pro obaly a výrobky, nebo se z něj dělá např. pěnové sklo pro stavebnictví. Dlouhodobě umíme využít velkou část vytříděného papíru - používá se na nové obaly a další výrobky z recyklovaného papíru, ale např. rovněž do stavebnictví. V hutích recyklujeme kovové odpady a surovině se dává nový život v nových výrobcích. Z odpadních plastů se v ČR vyrábí třeba zahradní nábytek, plotovky, protihlukové stěny, zatravňovací dlaždice, přepravní palety, roury do kanálů, svody, obalové pásky, textilní vlákna a řada dalších výrobků. Z bioodpadů děláme v ČR kvalitní komposty, nebo se vyrábí bioplyn. Naše firmy toho technicky umí s druhotnými surovinami ještě mnohem více, ale chybí tu dostatečná poptávka po výstupech z recyklace. S tím by měl na začátku pomoci stát. Zatím se tak ale nestalo a to ani v nové legislativě, a to je škoda. Dále tu chybí tlak na snížení množství směsných/zbytkových odpadů. EU chce jejich množství redukovat k roku 2030 na polovinu. Má se ještě mnohem více třídit. V ČR se ale připravují zařízení na energetické využití násobného množství směsných odpadů. Evropské recyklační cíle jsou závazné a bude třeba je splnit. Bohužel zatím zcela nedosahujeme potřebných recyklačních kapacit, a to ani ve výhledu.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím dotazů Hospodářských novin + článek https://archiv.ihned.cz/c1-66817130-cesko-ve-zpracovani-pokulhava-vyrobcum-se-vyplati-dovazet-suroviny-ze-zahranici

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí