zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Představení finalistů letošního Energy Globe - kategorie obec

09.09.2020
Odpady
Urbánní ekologie
Představení finalistů letošního Energy Globe - kategorie obec

Trvale udržitelný rozvoj malé obce Hostětín

Předkladatel: obec Hostětín

Hostětín je příkladem obce, která dlouhodobě klade důraz na trvale udržitelný rozvoj s co největší šetrností k životnímu prostředí. Obec aktivně využívá místních zdrojů a obnovitelných energetických surovin. Přestože jde o malou obec v podhůří Bílých Karpat se zhruba 200 obyvateli, její ekologické a dobře fungující projekty slouží jako vzor pro další samosprávy.

V Hostětíně ve Zlínském kraji už řadu let úspěšně funguje mnoho ekologických projektů. Obec využívá šetrné veřejné osvětlení, které je projektováno tak, aby svítilo jen na chodníky a komunikace. Moderní plně cloněné lampy s vysoce účinnými sodíkovými výbojkami tím omezují produkci škodlivého světelného smogu.

Obec v maximální možné míře využívá také obnovitelné zdroje energie. Fungují zde tři fotovoltaické elektrárny, přičemž většina solárních panelů je umístěna na stávajících budovách - hlavně na střeše moštárny a několika rodinných domech. Součástí obce je i výtopna na dřevní štěpku. O čistění odpadních vod se stará kořenová čistička.

Ekologickými sady obklopený Hostětín usazený v malebné a čisté krajině se díky svým ekologickým projektům, fungující moštárně, sušírně ovoce s tradiční technologií a vzdělávacímu centru stal mediálně proslulým. Místní ekologické projekty ovšem mohou být dobrým vzorem a příkladem ekologicky udržitelných postupů a realizací, kterých se nemusí bát ani jakákoli jiná obec bez ohledu na svou velikost.

V čem je projekt výjimečný:

  • Využití obnovitelných zdrojů energie ve formě fotovoltaické elektrárny a výtopny na dřevní štěpku.
  • Ekologické veřejné osvětlení, které osvěcuje pouze chodníky a komunikace.
  • Dlouhodobá aktivita, jež stále pokračuje.
  • Vzor pro další obce a města, že ekologické projekty lze realizovat bez ohledu na velikost obce.

Progresivní sběr odpadů v hlavním městě Praha

Předkladatel: město Praha

Hlavní město Praha klade v posledních letech stále větší důraz na sběr a třídění odpadů. V rámci systému nakládání s komunálním odpadem zkouší v pilotních projektech nové typy třídění odpadu - tzv. vícekomoditní sběr kovů, plastů a tetrapakových obalů, které jsou dále tříděny. V dalším pilotním projektu systém rozšiřuje o další tříděnou složku - gastroodpad. Inovativním řešením sběru obtížných typů odpadů se Praha stává vzorem pro další města.

Vedle běžných druhů tříděného odpadu spustilo město Praha také pilotní projekt vícekomoditního sběru odpadů, kdy mohou lidé do jedné nádoby vhazovat plasty, kovy a tetrapackové obaly. Vybraný odpad je následně svezen a dále tříděn. Projekt by měl významně snížit množství nerecyklovatelných směsných odpadů, a pokud se vícekomoditní sběr osvědčí, hodlá město vybudovat i vlastní dotřiďovací linku.

Vícekomoditní sběr odpadu nově doplnil další pilotní projekt sběru gastroodpadu, jako jsou například kuchyňské zbytky z domácností. Gastroodpad patří kvůli různým hygienickým omezením k obtížným odpadním ,,komoditám", které běžně komplikují využití směsného odpadu. Kuchyňské zbytky mají vysoký obsah vody, proto nejsou vhodné pro energetické využití. Pokud jsou ale sbírány samostatně, je možné je využít například v bioplynové stanici. Nádoba i svoz na gastroodpad jsou navíc občanům v rámci pilotního projektu poskytovány bezplatně.

Sběr kovů, plastů, tetrapacků a gastroodpadu umožňuje efektivně snížit množství směsného odpadu, který obyvatelé Prahy vyprodukují. Praha těmito projekty přispívá k rozvoji sběru, recyklace odpadů. Odpady proto v našem hlavním městě přestávají být obtížným materiálem a v souladu s principy cirkulární ekonomiky se stávají cennou surovinou.

V čem je projekt výjimečný:

  • Vícekomoditní sběr odpadů, který je následně dotříděn.
  • Unikátní sběr gastroodpadu z domácností do speciálních nádob. Svoz i nádoba je občanům poskytována bezplatně.
  • Inovace v odpadovém hospodaření velkého města.
  • Snížení objemu směsného odpadu, který nelze recyklovat.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí