zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

05.11.2018
Hluk
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 a k provedení § 34 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Citace: 241/2018 Sb. Částka: 121/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4162 Rozeslána dne: 25. října 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 3. října 2018 Datum účinnosti od: 9. listopadu 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 258/2000 Sb.
Předpis mění: 272/2011 Sb.241

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.


Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 a k provedení § 34 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 se v textu pod tabulkou ve větě čtvrté slova "a v ochranném pásmu drah" nahrazují slovy "v ochranném pásmu drah a pro hluk z tramvajových a trolejbusových drah".

2. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 v bodě 2 za slovo "drahách," vkládají slova "není-li dále uvedeno jinak, na".

3. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 na konci bodu 3 doplňuje věta "Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.".

4. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v prvním řádku tabulky se slovo "železniční" zrušuje.

5. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v druhém řádku tabulky se za slova "komunikace I. a II. tř." vkládají slova "a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. tř. a místních komunikacích I. a II. tř.".

6. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve třetím řádku tabulky se slova "a účelové komunikace" nahrazují slovy ", účelové komunikace a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř.".

7. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve čtvrtém řádku tabulky se slova "Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy" nahrazují slovy "Železniční, speciální a tramvajové dráhy v ochranném pásmu dráhy".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí