zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tisková zpráva k projektu ENHANCE

25.10.2018
EMS
Recyklace
Tisková zpráva k projektu ENHANCE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala aktuální tiskovou zprávu k projektu ENHANCE - EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, který již druhým rokem realizuje.

Účelem projektu je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech, a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

Projekt ENHANCE prošel fází vyhodnocení a výběru opatření na podporu EMAS, které figurují v národních i regionálních politikách všech zúčastněných států. Úkolem CENIA bylo vybrat 10 nejvhodnějších opatření, která byla v rámci analytické fáze identifikována ostatními partnery. Vybraná opatření byla následně hodnocena stakeholdery (zástupci organizací s EMAS, ověřovateli EMAS, auditory, kontrolními orgány ad.) prostřednictvím dotazníkového šetření. Nejlépe hodnocené byly dotační programy, bodové zvýhodnění EMAS ve veřejných zakázkách, snížení frekvence kontrol ČIŽP pro podniky s EMAS, a také daňové zvýhodnění (viz graf).

Výsledky dotazníkového šetření budou následně posouzeny experty z CENIA a Ministerstva životního prostředí, jenž je garantem programu EMAS v ČR. V konečné fázi projektu bude z těchto deseti opatření vybráno pět, které nejlépe splňují kritéria pro zavedení do praxe a budou východisky pro formulaci podoby a obsahu klíčových opatření pro podporu EMAS v ČR.

Graf: Vyhodnocení dotazníku - hodnocení regulatorních opatření

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí