zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU zveřejnila balíček zákonů cirkulární ekonomiky, který zahrnuje požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobců

30.07.2018
Firma
Osvětlení
Zpětný odběr
EU zveřejnila balíček zákonů cirkulární ekonomiky, který zahrnuje požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobců

Dobrá zpráva pro evropské životní prostředí. Úřední věstník Evropské unie uveřejnil 14. června legislativní balíček EU o odpadech, takzvaný evropský balíček cirkulární ekonomiky. Ten reviduje rámcové směrnice o odpadech, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, o bateriích a také směrnici o obalech a obalových odpadech.

EucoLight, evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel, zejména vítá uzákonění právně závazných minimálních požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobce. Oceňuje rovněž závazek zlepšit transparentnost ve finančních záležitostech a řízení kolektivních systémů. Pozitivní je rovněž uznání rozšířené odpovědnosti jako sdílené odpovědnosti všech zúčastněných subjektů včetně distributorů a producentů odpadu. Toto všechno by mělo pomoci vytvářet rovné a spravedlivé podmínky pro evropské kolektivní systémy.

,,Nastavení závazných požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobce je pro úspěšný přechod k oběhovému hospodářství nezbytné," říká Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která je členem asociace EucoLight. ,,Nejen, že přispěje k dobrému fungování systému sběru a recyklace, ale také pomůže řešit problém zahraničních on-line prodejců, kteří dosud své povinnosti neplnili," dodává Zuzana Adamcová.

O EucoLight

EucoLight je Evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých 19 členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Členové asociace EucoLight sbírají a recyklují celkem 79 % odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 18 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení.

Již od svého založení v polovině roku 2015 asociace EucoLight započala konstruktivní dialog se zúčastněnými stranami s cílem poskytnout odborné znalosti v oblasti managementu a nakládání s odpadem z osvětlovacích zařízení a podpořit pozitivní roli systémů rozšířené odpovědnosti výrobce ve společnosti i oblasti životního prostředí.

Pro více informací navštivte webové stránky asociace EucoLight www.eucolight.org, sledujte EucoLight na Twitteru @EucoLight nebo kontaktujte generálního tajemníka: Marc Guiraud (marc.guiraud@eucolight.org).

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých světelných zdrojů a svítidel a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí