zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Blíží se konec příjmu žádostí do III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie

07.11.2017
Odpady
EMS
Firemní ekologie
IPPC
Recyklace
Blíží se konec příjmu žádostí do III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

Příjem žádostí bude ukončen dne 17.11.2017.

Tento operační program je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v tomto programovém období.

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů v oblasti druhotných surovin bude zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Celková alokace výzvy pro aktivitu c) Druhotné suroviny je stanovena ve výši 70 mil. Kč.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
  • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny,
  • Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
  • typy podporovaných právních forem jsou stanoveny v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV,
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV,
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.

Výše dotace:

  • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 20 mil. Kč,
  • maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 50 tis. Kč.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace, státní příspěvkové organizace podřízené Ministerstvu průmyslu a obchodu - https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-iii/.

Neváhejte a využijte příležitosti k podpoře vašich iniciativ v oblasti zavádění inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.

Zdroj: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí