zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

08.02.2017
Zemědělství
Legislativa
Les
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Citace: 19/2017 Sb. Částka: 6/2017 Sb.
Na straně (od-do): 213 Rozeslána dne: 31. ledna 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. ledna 2017 Datum účinnosti od: 1. března 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.

Předpis mění: 185/2015 Sb.

19

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy").".

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova "a počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin" nahrazují slovy ", cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin".

3. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "dílu půdního bloku" zrušují a slova "plochy zalesněného dílu půdního bloku" se nahrazují slovy "zalesněné plochy".

4. V nadpisu přílohy č. 1 se slova "jejich vhodná stanoviště" nahrazují slovy "příslušné cílové hospodářské soubory" a v části A nadpisu druhého sloupce se slova "Vhodná stanoviště - cílové hospodářské soubory" nahrazují slovy "Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště".

5. V příloze č. 2 části A oddílu IV. písm. a) se slova "počty a plochy jednotlivých druhů dřevin" nahrazují slovy "cílový hospodářský soubor zalesňovaného pozemku a počty a plochy jednotlivých druhů lesních dřevin uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí