zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí připravuje 2 novely zákona o EIA

13.05.2016
EIA
Legislativa
Ministerstvo životního prostředí připravuje 2 novely zákona o EIA

Vláda včera schválila ministerstvu životního prostředí postup při implementaci nové evropské legislativy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Ačkoliv současná vláda novelizovala zákon o EIA v roce 2015 a zhojila tak více než desetileté výtky Evropské komise k právní úpravě zákona o EIA (Česká republika musí nyní kvůli nečinnosti bývalých vlád zopakovat proces EIA u více než 90 dopravních projektů), mezitím v roce 2014 Evropa znovu směrnici o EIA novelizovala. ČR tak musí do května 2017 opětovně český zákon o EIA upravit dle požadavků novelizované evropské směrnice.

,,Rychlá implementace části nové legislativy může umožnit ČR získání výjimky ze zopakování procesu EIA u 11 klíčových staveb, u kterých by případné zdržení ohrozilo konkurenceschopnost ČR v Evropě a také pohyb pro transevropské dopravní síti TEN-T, která je stejně důležitá i pro okolní státy Evropy. Nová právní úprava musí být schválena vládou do konce května a následně předložena k projednání v poslanecké sněmovně ve zrychleném čtení na mimořádné schůzi," říká ministr Brabec.

Vláda bude nadále o možnosti udělení výjimky na výjimečné případy jednat v Evropské komisi, popřípadě i o dalších řešeních, které by umožnily zahájit stavbu u dotčených projektů bez nutnosti opakování procesu EIA.

Mezi výjimečné případy, na které je možné aplikovat výjimku podle poslední novely směrnice EIA, patří živelní pohromy, ale např. i ohrožení politické, administrativní nebo ekonomické stability či bezpečnosti státu atp. ,,Nicméně právě, jakým způsobem a za jakých podmínek bude možné aplikovat příslušnou výjimku, je předmětem aktuálních jednání vlády s Bruselem a použití výjimky bude předmětem dohody s Evropskou komisí," pokračuje ministr Brabec.

,,Současně musí být zahájena příprava plné transpozice nové směrnice EIA do českého práva, což je jednou z podmínek Evropské komise pro další jednání o výjimce," doplnil ministr.

Nová evropská směrnice EIA, která musí být uvedena do českého právního řádu do května roku 2017, se týká zejména zajištění objektivity příslušného povolovacího úřadu a předejití střetům zájmů, zajištění aktuálnosti stanoviska EIA v povolovacích řízeních, zavedení monitoringu významných negativních vlivů, zavedení posuzování vlivů klimatické změny a přírodních katastrof, zavedení sankcí za nedodržování požadavků zákona, ale i zjednodušení a aktualizaci rozsahu posuzovaných záměrů. Cílem směrnice je zefektivnit a zrychlit proces EIA.

Jak vznikl problém EIA a mýty a fakta:

www.mzp.cz

Seznam 11 klíčových staveb, kterých se týkají současná vyjednávání v EK:

D3 Obchvat Českých Budějovic
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice
D6 Lubenec, obchvat
D6 Řevničov, obchvat
D6 Nové Strašecí - Řevničov
D48 Frýdek Místek - obchvat
D35 - Opatovice - Ostrov
D35 Opatovice nad Labem - Časy
D35 Časy - Ostrov
D49 Hulín - Fryšták
D55 Otrokovice obchvat JV
D11 Hradec Králové - Smiřice
I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
D1 Říkovice - Přerov
D0 SOKP 511 D1 - Běchovice
Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí