zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspěšná spolupráce ČR a Gruzie na zlepšování životního prostředí v Gruzii: 6 dokončených projektů za posledních 5 let a další běží

28.07.2015
Obecné
Politika
Úspěšná spolupráce ČR a Gruzie na zlepšování životního prostředí v Gruzii: 6 dokončených projektů za posledních 5 let a další běží

Ministr Richard Brabec se setkal se svým gruzínským protějškem, ministrem životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů Giglou Agulašvilim. Oba ministři na půldenním jednání probírali vedle aktuálních témat ochrany přírody, adaptace na klimatické změny, ekologických zátěží či odpadového a vodního hospodářství úspěšně zrealizované nebo běžící projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí v Gruzii, na nichž se podíleli či podílejí experti MŽP a jeho resortních organizací. Společně se zástupci českých firem ministři hovořili o zkušenostech zúčastněných podniků na realizaci projektů v Gruzii a také o možnostech či technologiích, které jsou schopni jejich experti ve spolupráci s odborníky MŽP gruzínské straně nabídnout.

Česká republika s Gruzií dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Důkazem jsou nejen časté studijní pobyty gruzínských expertů v ČR, ale zejména konkrétní zrealizované projekty se zaměřením na zlepšení životního prostředí v Gruzii.

,,Gruzie patří mezi nejaktivnější partnery České republiky na poli ochrany životního prostředí mezi státy Východního partnerství [1] i mezi nečlenskými zeměmi EU. Jako příklad úspěšné spolupráce obou zemí bych uvedl právě dokončený twinningový projekt, na němž ČR spolupracovala s Rakouskem a který se zaměřil na posílení managementu chráněných území v Gruzii [2]. Na tento projekt šel 1 milion eur a podíleli se na něm experti z ministerstva i našich resortních organizací, konkrétně z KRNAP a Agentury ochrany přírody a krajiny. A naše resortní organizace realizovaly v posledních 5 letech dalších 5 projektů [3] zaměřených na obnovitelné zdroje energie, ochranu vod a geologie, což nejlépe dokazuje míru a kvalitu kontaktů obou našich zemí," vysvětluje ministr Richard Brabec.

Během své dvoudenní návštěvy v ČR podepsali zástupci gruzínského ministerstva životního prostředí a Národní agentury pro ochranu ŽP tři memoranda o porozumění. Dvě z nich, týkající se pokračování rozvojových projektů v Gruzii a spolupráce v oblasti geologie, podepisovali s gruzínskou stranou zástupci České geologické služby. Tato memoranda znamenají další konkrétní realizační spolupráci podpořenou finančně z programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, který administrativně zajišťuje Česká rozvojová agentura. V roce 2013 byly v Gruzii realizovány dvoustranné projekty Zahraniční rozvojové spolupráce ČR za 21 mil. Kč. V roce 2014 byla v Gruzii realizována zahraniční rozvojová pomoc ve výši 43 mil. Kč. V letech 2015-2017 se pro dvoustranné projekty ČR v Gruzii počítá každoročně s 36 mil. Kč.

,,Rád bych poděkoval za toto podnětné setkání a výměnu informací. Čeští experti můžou naší zemi nabídnout své zkušenosti s adaptací na klimatické změny, likvidací ekologických zátěží, vyrovnáváním se s povodněmi či sesuvy půdy, řešením otázek odpadového hospodářství i se zlepšováním péče o národní parky a rezervace. Kromě toho si ceníme odborných stáží v ČR pro naše odborníky i technologií, které nám můžou nabídnout české firmy v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v Gruzii," říká gruzínský ministr Gigla Agulašvili.

,,Z diskuse se zástupci českých firem a gruzínské delegace o zkušenostech s prací na projektech v Gruzii a aktuálních potřebách této země v řešení problémů spjatých se životním prostředím vyplynulo několik oblastí, ve kterých by bylo možné navázat zcela novou či prohloubit dosavadní spolupráci. Pevně věřím, že se inspiraci z dnešního setkání povede v dohledné době přetavit do dalších konkrétních výsledků, nových projektů v oblastech geologie, meteorologie, protipovodňové ochrany, odpadového hospodářství a ochrany národních parků," doplňuje ministr Brabec.
Gruzínský ministr Agulašvili si při své dvoudenní návštěvě ČR prohlédl ZOO Praha, která po tragických povodních v Gruzii v červnu letošního roku vyslala do hlavního města Tbilisi 5 svých expertů, aby ve spolupráci s kolegy z Ústí n. Labem a Zlína zajistili péči o zvířata v tamní zoo. Dnes má gruzínská delegace v programu ještě prohlídku Českého krasu, který je příkladem udržitelné těžby vápence a toho, jak se s ní příroda vyrovnává.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí